Ouderraad

De OR (ouderraad) bestaat uit een aantal ouders dat allerlei activiteiten organiseert voor de leerlingen in samenspraak met het team. Tijdens de algemene jaarvergadering wordt de taakverdeling van de OR bekend gemaakt. De datum van de algemene jaarvergadering van de OR wordt aan het begin van het schooljaar vastgesteld. 
 
De ouderbijdrage
De activiteiten van de ouderraad (OR) worden bekostigd door de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage.
Het afgelopen jaar hebben wij, in overeenstemming met de MR, gekozen over te stappen op een digitaal betaalprogramma, Wis Collect. U ontvangt via de mail een factuur met daarop de ouderbijdrage en de schoolreisbijdrage of de ouderbijdrage en de schoolkampbijdrage. Vervolgens kunt u met de mobiel bankieren app de factuur betalen. Alleen voor ouders die over een Huygenpas beschikken gaat het anders. U dient met de dijkenwaardpas naar school te komen waar u bij de directeur de betaling kunt doen via de dijkenwaardapp.

Samen met de MR en in overleg met de OR hebben we de hoogte van de bijdragen bijgesteld. De afgelopen jaren is gebleken dat het steeds moeilijker werd om binnen het budget van de schoolreis en schoolkamp te blijven omdat activiteiten, bussen en verblijf duurder zijn geworden.
 
Voor een kind dat na 1 januari wordt geplaatst, wordt een evenredig deel van de ouderbijdrage betaald. Bijvoorbeeld: uw kind begint in februari, dan volgt het nog vijf maanden onderwijs. U betaalt dan 5/10 van € 25,00. Gaat uw kind mee op schoolreis, dan dient ook de schoolreisbijdrage te worden betaald. Het bedrag dat de OR ontvangt komt in z’n geheel ten goede aan activiteiten die het team in samenwerking met de OR wil organiseren. Een aantal voorbeelden van activiteiten zijn onder andere: schoolreis, lichtjesavond, sinterklaasfeest, kerstviering, sportactiviteiten, afscheidsmusical groep 8.
We gaan er van uit dat iedereen de vrijwillige bijdrage betaalt, zodat we alle activiteiten kunnen blijven organiseren.

Bent u financieel niet in staat de bijdrage te betalen dan dient u contact op te nemen met de directie van de school. Voor ouders die een zeer laag inkomen hebben, is het mogelijk om bij Haltewerk de dijkenwaardpas aan te vragen bij de gemeente Dijk en Waard. U kunt dan met uw dijkenwaardpas op school komen en via de app de bijdragen betalen. De extra kosten voor schoolkamp (€ 110,00) moeten altijd door ouders zelf worden betaald.

De bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer: NL37RABO0310194040 t.n.v. Allente inzake De Helix/OGR.

Groep Ouderbijdrage inclusief schoolreis
1 t/m 7 € 55.00
8 € 135.00
  
Luizencommissie
Na elke vakantie controleren wij de kinderen op luizen. De OR is altijd opzoek naar mensen die ons willen helpen. U kunt zich opgeven bij de directeur Marlies Vredenburg.

Leden
Rianne van Dok (voorzitter) Ghislaine Hasham
Angela Boers (penningmeester) Naima Lannouchen
Marlies van Dongen (secretaris) Francis van der Kolk
Lotte Vink Edith Osei
Daniëlle Kwant Cynthia Duivenkate
Jacqueline Bron Binja van Saus (Team), Moniek de Vries (Team)
 
 
   
Cookie instellingen