Ons profiel

Op De Helix werken we vanuit deze vijf kernwaarden. Hier staan we voor!

Een veilige school
Op onze school is iedereen welkom. We werken met de principes van Positive Behavior Support (PBS). Dat houdt in dat veiligheid, verantwoordelijkheid en respect centraal staan in de communicatie tussen kinderen, leerkrachten en ouders. We focussen op positief gedrag van kinderen en werken preventief aan het voorkomen van ongewenst gedrag. Zo zorgen we voor een warm pedagogisch klimaat waarin iedereen zich gewaardeerd, geaccepteerd en gerespecteerd voelt.

Een resultaatgerichte school
Op onze school leggen kinderen de basis om zelfstandig te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Kinderen leren keuzes maken, mogen meedenken over hun eigen leerproces en zijn medeverantwoordelijk voor hun prestaties. Uw kind mag op onze school ontdekken wat het leuk vindt. Daarom bieden we veel creatieve, muzikale en sportieve activiteiten aan, naast ons gedegen taal-, lees- en rekenonderwijs.

Een betrokken school
Onze leerkrachten hebben vertrouwen in ieder kind. Dankzij de overzichtelijke klassen en het persoonlijke contact, krijgt uw kind alle aandacht die het nodig heeft. De leerkracht stemt het onderwijs af op individuele behoeften. Samen met u zorgen we ervoor dat uw kind de beste kansen krijgt zich te ontplooien.

Een open school
Wij vinden openheid en transparantie belangrijk. Elk kind wordt gezien. Dat gebeurt in ons nieuwe schoolgebouw letterlijk, waar lokalen en werkruimtes met elkaar verbonden zijn en iedereen in en uit de klassen kan kijken door de vele ramen. Van groep 1 tot 8 hanteren de leerkrachten dezelfde werkwijze, zo veel mogelijk in een doorgaande leerlijn, die kinderen houvast en duidelijkheid geeft.

Een moderne school
Onze school staat in een jonge wijk. We werken samen met het centrum voor dagbesteding van Esdégé-Reigersdaal en met Heerhugowaard Sport NV. Diverse verenigingen organiseren sportclinics voor onze kinderen. Daarnaast is er veel contact met de professionals van de inpandige kinderopvang, waar kinderen terechtkunnen voor voor- en naschoolse opvang. Ook ons onderwijs staat niet stil. De 21ste-eeuwse vaardigheden zijn verankerd in ons aanbod: uw kind raakt spelenderwijs vertrouwd met mediawijsheid, met kritisch denken en zelfstandig plannen. Sociale, culturele en ICT-vaardigheden zijn net zo belangrijk. Wij zijn klaar voor de toekomst!

Veilig, resultaatgericht, betrokken, open en modern – dat is De Helix. Welkom!

Cookie instellingen