Onderwijs

Uw kind voorbereiden op een fijne plek in de maatschappij, dat doen we op De Helix onder meer zo:

Gezondheid en welbevinden
Actieve, gezonde kinderen behalen de beste schoolresultaten. Onze school heeft het landelijke vignet ‘Gezonde school’ voor de thema’s Voeding en Beweging en sport. We stimuleren kinderen gezond te eten en te drinken. Wij bieden regelmatig gratis fruit aan. We organiseren veel sportactiviteiten, samen met sportverenigingen en professionele vakleerkrachten. Kinderen in groep zes verzorgen de schoolmoestuin en krijgen hun eigen oogst mee naar huis. Ons duurzame schoolgebouw draagt bij aan de gezondheid van onze leerlingen: CO2-metingen controleren continu de luchtkwaliteit en indien nodig wordt er frisse buitenlucht aangevoerd.

Positief gedrag
Al vanaf groep 1 bevestigen de leerkrachten positief, gewenst gedrag van kinderen, volgens de Positive Behavior Support-methode. Er zijn duidelijke afspraken voor het omgaan met elkaar, voor gepast gedrag. Kinderen, leerkrachten en andere medewerkers wijzen elkaar op goed gedrag (‘Wat loop jij rustig door de gang!’) en herinneren elkaar aan een afspraak als het nodig is (‘Waar hoort je jas ook alweer?’). Om kinderen hierin te stimuleren, kunnen ze individueel of voor de hele klas een beloningskaartje krijgen bij opvallend positieve prestaties. Bij tien kaartjes mag het kind een echte beloning kiezen, zoals extra lang buiten spelen of een halfuurtje gamen. Dit systeem bevordert de sociaal-emotionele weerbaarheid en werkt mee aan het voorkomen van pestgedrag.

Creativiteit en cultuur
Je eigen talenten ontdekken: daar krijgt uw kind hier volop gelegenheid voor. Van groep 1 tot 8 werken we met een doorgaande leerlijn in creatieve vakken, zoals handvaardigheid en muziek. Zingen, dansen, tekenen, schrijven of een echt instrument leren bespelen: op onze school doen we dat allemaal. En vaak kan dat ook in het naschoolse aanbod. Daarnaast is er een cultuurcoördinator die voor alle klassen een cultureel programma samenstelt. We bezoeken bijvoorbeeld een theater of museum en koppelen dat aan een geschiedenis-, natuur- of techniekproject. 
Cookie instellingen