Samenwerking tussen De Helix en De Reiger

De leerlingen van groep 7/8 van basisschool De Helix hebben een bijzondere samenwerking met De Reiger. De Reiger is een centrum met dagactiviteiten voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking.

De cliënten van De Reiger wonen ergens anders. Ze komen een paar dagen per week naar het centrum voor verschillende activiteiten. Ze kunnen daar knutselen, muziek maken of koken. Sommige cliënten werken een middag op een school, een kinderdagverblijf of doen klusjes in de buurt. 

Even wennen
Voorlezen aan mensen met een beperking is anders dan bijvoorbeeld aan een groep kleuters. In het begin moesten de leerlingen ook wel even wennen. Jet (12): ‘Sommige mensen maken geluidjes. Eerst vond ik dat vervelend, maar 
nu niet meer. Nu ben ik er aan gewend.’ De 2 begeleiders die erbij zitten leggen uit wat de cliënten bedoelen met de geluidjes. Jason (10): ‘In het begin vond ik het raar, maar dat is veranderd. Ik snap nu dat ze met de geluiden vertellen wat ze willen, bijvoorbeeld dat ze naar de wc moeten.’ Hidde (12) vond het ook wennen, maar nu leest hij gewoon door als er iets gebeurt.

Voorlezen
Iedere dinsdagmiddag gaan 2 leerlingen van De Helix naar de huiskamer van De Reiger. Ze lezen voor aan een groepje van 4 à 5 personen. Ze zoeken van tevoren een prentenboek uit. Van het tweetal leest één voor. De week daarna wisselen ze en leest de ander voor. Jet vindt het voorlezen leuk, omdat ze merkt dat de mensen echt luisteren. ‘Ze reageren op iets wat in het boek voorkomt’, vertelt Jet. Daniëlle: ‘Ze kunnen niet echt praten, maar je ziet het aan hun gezicht en aan hun lichaamshouding.’ Jason (10) vult aan: ‘Er zitten begeleiders bij. Zij begrijpen de cliënten. Zij vertellen dat ze genieten van het voorlezen.’

De Reiger op school
Donderdagmiddag komen cliënten naar De Helix. Ze doen verschillende klusjes. Jason: ‘Ze komen de papierbak legen of ze ruimen dingen op. Ze kijken ook bij onze voorstellingen en toneelstukjes.’ Hidde vindt de samenwerking goed. ‘Mensen met een beperking hebben zo meer contact met de samenleving. Ze zijn hetzelfde als andere mensen. Ze hebben alleen een beperking.’ Daniëlle vindt dat anderen wel wat meer rekening mogen houden met mensen met een beperking. ‘Je hoeft niet te schrikken van geluiden die ze maken. Het is hun manier om je iets te vertellen.’

Hoe kijk je nu naar mensen met een beperking?
Hidde, Jason, Jet en Daniëlle vertellen dat ze nu anders tegen mensen met een beperking aankijken. Jason: ‘Eerst wist ik er niet zo veel van. Nu begrijp ik beter waarom ze anders reageren. Vroeger vond ik dat een beetje raar. Dat is nu niet meer zo. Ik zeg ze nu gedag.’ Jet: ‘Ik heb een gehandicapte jongen in mijn straat. Die groet ik nu. Vroeger deed ik dat niet.’ Hidde heeft er niet zo veel moeite mee. ‘Je begrijpt ze niet altijd en dat maakt het soms lastig.’

Klik hier voor het volledige artikel
Cookie instellingen