IKC De Helix breidt weer uit!

Gemeente Dijk en Waard en Stichting Allente hebben donderdag 3 februari de samenwerkingsovereenkomst getekend, waarmee de afspraken zijn vastgelegd voor de verdere ontwikkeling van Kindcentrum De Helix.

Kindcentrum De Helix, één van de opvang- en onderwijslocaties van Stichting Allente, is sinds augustus 2015 gevestigd in de wijk De Draai en is inmiddels uitgegroeid tot een school met meer dan 300 leerlingen. In het kindcentrum zijn ook een kinderdagverblijf, peuteropvang en een BSO gevestigd. Daardoor kan een doorgaande leerlijn worden aangeboden voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Kindcentrum De Helix is in meerdere fasen gebouwd, zodat goed ingespeeld kon worden op de actuele ontwikkeling van de wijk.

De Helix heeft onlangs nog acht lokalen erbij gekregen om te voldoen aan de groei van het aantal kinderen voor opvang en onderwijs. Nog geen anderhalf jaar later blijkt een volgende uitbreiding al noodzakelijk en worden er nog eens vier onderwijsruimtes bijgebouwd.

De verwachte oplevering van de bouw van fase vier is in februari 2023. Dan bestaat Kindcentrum De Helix uit zestien optimale ruimtes, die zo gesitueerd zijn dat de kinderen van 0 tot 13 jaar op een natuurlijke wijze hun weg vinden binnen het kindcentrum. 


Cookie instellingen