Helix timmert aan de weg

HEERHUGOWAARD – De Helix in de nieuwbouwwijk De Draai groeit al een tijdje uit zijn jas. Van 87 kinderen in vier groepen bij de start in het schooljaar 2015-2016, zijn die aantallen inmiddels bijna verdrievoudigd. En het einde van die groei is nog niet in zicht. "Dat is de dynamiek van een groeischool, in een wijk die nog volop aan het uitbreiden is", vertelt Marlies Vredenburg, directeur van De Helix. "Daar moeten we op anticiperen, maar dat is lastig omdat je nooit precies weet waar de groei zit." Onder de paraplu van Allente opvang en onderwijs is De Helix bezig zich door te ontwikkelen tot een Integraal Kindcentrum (IKC), waar basisonderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse - en peuteropvang zijn samengevoegd. Een plek waar kinderen nul tot twaalf jaar gedurende de dag komen om te leren, te spelen, zich te ontwikkelen en elkaar te ontmoeten. "De school en de opvang zijn geen twee aparte werelden, maar nauw verbonden met elkaar."

Het is momenteel behelpen in De Helix. "We passen niet meer in ons gebouw", vertelt Marlies. "De speelzaal van de kleuters wordt als klaslokaal gebruikt en ook onze aula wordt noodgedwongen voor andere doeleinden gebruikt. Tegenover de school hebben we een bijgebouw en na de meivakantie worden de leerlingen uit de groepen 7 en 8 ondergebracht in een tijdelijke huisvesting aan de overkant van de Oosttangent, naast het Trinitas College locatie Han Fortmann. We moeten constant schakelen en creatief denken. Gelukkig wordt het hoofdgebouw momenteel uitgebreid met vier lokalen en vier specifieke ruimtes voor de kinderopvang. De wens is dat het echt één geheel wordt, dat kinderen tussen nul en vier jaar al bekend zijn bij school, dat er een doorgaande leerlijn is en dat ouders en kinderen al bekend zijn op school. Daarom hebben onderwijs en opvang de handen ineengeslagen en vormen we Allente. Het is nog behoorlijk sleutelen, maar samen met onze gedreven teamleden komen we er wel. Dankzij de investering van Allente kunnen we nu op twee fronten tegelijk uitbreiden, dat geeft ons straks weer de nodige ruimte om te groeien."

Muziek als speerpunt
Allente is begint dit jaar ontstaan na het samengaan van De Blauwe Loper, Atrium en Kinderopvang Langedijk. "Opvoeden, ontwikkelen en samen leren, spelen en leven gebeurt het beste als alle partijen samenwerken, met alle soorten opvang en onderwijs onder één dak.", onderstreept Joke Meijer, locatiemanager opvang op De Helix. "Ons gezamenlijke doel is om kinderen van nul tot twaalf jaar hun talenten te laten ontdekken en optimaal te laten ontwikkelen. De bedoeling is om straks ook gezamenlijk personeel te werven en de medewerkers te laten rouleren op de groepen zodat het voor iedereen prettig en vertrouwd wordt." Op IKC De Helix is gekozen voor muziek als speerpunt. "Muziek verbindt", zegt Joke. "Hoe geweldig is het om met al die kinderen samen muziek te kunnen maken?" Ook Marlies is enthousiast. "We hebben op de dinsdag al een vakdocent op school rondlopen en ook bij de peuters hebben ze met Muziek op Schoot al een mooi uithangbord. De bedoeling is dat we muziek een nog grotere, verbindende rol laten spelen. Bijvoorbeeld tijdens het feestje rond ons vijfjarig bestaan, na de zomervakantie. Muziek maakt bovendien creatief, dat is belangrijk voor de hele ontwikkeling van kinderen."

Wijkfunctie
IKC De Helix kijkt ook naar de directe omgeving. "We gaan steeds meer samenwerkingen aan om de Helix meer een wijkfunctie te geven", vertelt Marlies. "Zo werken we samen met cliënten van het centrum voor dagbesteding van Esdégé-Reigersdaal in onze wijk. Cliënten komen samen met een begeleider koffie rondbrengen of de was doen, ook voor de opvang. En andersom lezen kinderen uit de bovenbouw voor in het centrum aan dementerende ouderen, wat enorm wordt gewaardeerd. Ook op onze moestuin zijn we heel trots, ook al staat dat dit jaar vanwege alle verbouwingen op een laag pitje. Gelukkig denkt de architect met ons mee en hebben we voor de toekomst een mooie plek voor de moestuin gevonden in de buurt van de school. Als de uitbreiding van de school klaar is, wordt ook het schoolplein zodanig ingericht dat iedereen uitgedaagd wordt te leren en te spelen."

Artikel Heerhugowaards Nieuwsblad
Cookie instellingen