Bieb op school

Het team van De Helix en de leesconsulent van Bibliotheek Kennemerwaard willen dit schooljaar extra aandacht schenken aan de inrichting én uitstraling van de Bibliotheek op school. Er staan nu al prachtige boekenkasten en er is een collectie leesboeken aanwezig. Graag willen we alle boeken gaan indelen volgens het landelijke systeem van de bibliotheek. De jeugdleesboeken krijgen dan op de zijkant een plakker met daarop een letter, een getal of een plaatje. De letters geven aan voor welke leeftijd het boek geschikt is en het getal het Avi-niveau. Het plaatje laat bijvoorbeeld zien of het een spannend of griezelig boek is. Zo kunnen leerlingen gemakkelijk zelf een boek te kiezen en ook weer eenvoudig terug zetten.

Daarnaast willen wij aan de presentatie van de bibliotheek en de leesboeken werken. Een tafel met een hemapresentatie, promotie van nieuwe of populaire boeken dragen allemaal bij aan het leesplezier en de leesbevordering. Net zoals het creëren van een fijne leesplek en een mooie aankleding van de ruimte.

Niet alleen de leerkrachten, maar ook de ouders zijn belangrijk om kinderen enthousiast te maken voor lezen en de bibliotheek. Kunt u ons af en toe komen helpen om van de Bibliotheek op school een mooie en uitnodigende plek te
maken? Wij horen het graag. Samen gaan we dan aan de slag. Vooral in de opstartperiode is alle hulp, dus ook van opa’s of oma’s, van harte welkom!

Vriendelijke leesgroet,
Binja van Saus (leescoördinator) en Mieke Vis (leesconsulent)
Cookie instellingen