Nieuws

De Helix kan weer verder groeien

Trots, blij en ook een beetje opgelucht. Dat zijn ze bij IKC De Helix in nieuwbouwwijk De Draai. Eindelijk kunnen alle kinderen in hetzelfde gebouw worden ondergebracht. Maandag 19 oktober werd het nieuwe gedeelte – de tweede én derde fase tegelijk – opgeleverd, waardoor De Helix er ineens vier nieuwe schoollokalen en vier opvangruimtes bij kreeg. “De afgelopen tijd hebben maar liefst vijf groepen extern gezeten, in bijgebouwen tegenover de school en naast het Han Fortmann College”, vertelt directeur Marlies Vredenburg. “Maar onze school groeit, net als de wijk, gestaag door. Dus zei ik bij de oplevering met een grote glimlach tegen de bouwers, architecten en gemeente dat we volgend voorjaar waarschijnlijk weer samen aan de slag kunnen!”We kunnen gelukkig nog verder groeien Voor Vredenburg was het de vijfde verhuizing in de vijf jaar dat haar school nu bestaat, want De Helix blijft maar uit zijn jasje groeien. “Geen jaar is nog hetzelfde geweest. We moeten constant schakelen en creatief denken. Niet zo vreemd natuurlijk, in een wijk die steeds verder uitbreidt. Gelukkig hebben we een gedreven team van leraren en pedagogische medewerkers die zich flexibel opstellen en meedenken over oplossingen. We kunnen nu eventjes op adem komen, maar het ziet ernaar uit dat we in januari een vierde kleutergroep gaan starten en dan zit het enige lokaal dat nu nog vrij is ook alweer vol. In het voorjaar starten we dan waarschijnlijk al met de voorbereiding op de vierde fase, waarbij weer vier nieuwe lokalen gebouwd gaan worden. Het mooie is: die ruimte is er gewoon. We kúnnen nog verder groeien. Dus ouders kunnen gerust hun kind(eren) bij ons inschrijven, ook als ze nog heel klein zijn. Dan kunnen we er rekening mee houden.” Spelen tussen dozen Onder de paraplu van Allente ontwikkelt De Helix zich tot een Integraal Kindcentrum (IKC), waar basisonderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse - en peuteropvang zijn samengevoegd. Een plek met een doorgaande leerlijn waar kinderen van nul tot twaalf jaar komen om te leren, te spelen, zich te ontwikkelen en elkaar te ontmoeten. “De school en de opvang zijn geen twee aparte werelden, maar nauw verbonden met elkaar”, benadrukt Nora Wellen, coördinator opvang bij Allente. Dankzij de samenwerking is er meer geld beschikbaar voor De Helix om te kunnen blijven uitbreiden, op twee fronten tegelijk. Voor de opvang was de verhuizing nog een hele klus, want anders dan de basisschool gaat de opvang tijdens de vakanties gewoon door. Nora: “Vier nieuwe lokalen erbij is natuurlijk geweldig, maar het was wel nog even puzzelen over wat er wanneer verhuisd zou worden omdat de opvang niet dicht kan. Gelukkig vonden de bso-kinderen het niet erg om de eerste middag tussen de dozen te spelen.” Lustrum IKC De Helix had dit jaar graag stilgestaan bij zijn eerste lustrum, maar corona gooit roet in het eten. Ook de samenwerking met de ‘buren’ van Esdégé-Reigersdaal staat noodgedwongen even op een laag pitje, maar dat wordt te zijner tijd weer opgepakt. “We hebben gelukkig het hele schooljaar nog om een feest te plannen”, aldus Marlies. “We hopen een goed moment te kunnen vinden in het voorjaar of de zomer, zodat we naar buiten kunnen. Wel heeft onze muziekdocent al een Helix-lied geschreven, die door de groepen geoefend wordt. En vrijdag 13 november nemen we een bijzonder filmpje op voor de ouders, dat binnenkort gelanceerd wordt. Zo kunnen zij ondanks de coronamaatregelen tóch even bij ons binnen kijken.” Benieuwd geworden naar de Helix? Kijk eens op www.obs-dehelix.nl of maak een afspraak voor een rondleiding via 072-5714458 (onderwijs) of 0226-320208 (opvang).

Helix timmert aan de weg

HEERHUGOWAARD – De Helix in de nieuwbouwwijk De Draai groeit al een tijdje uit zijn jas. Van 87 kinderen in vier groepen bij de start in het schooljaar 2015-2016, zijn die aantallen inmiddels bijna verdrievoudigd. En het einde van die groei is nog niet in zicht. "Dat is de dynamiek van een groeischool, in een wijk die nog volop aan het uitbreiden is", vertelt Marlies Vredenburg, directeur van De Helix. "Daar moeten we op anticiperen, maar dat is lastig omdat je nooit precies weet waar de groei zit." Onder de paraplu van Allente opvang en onderwijs is De Helix bezig zich door te ontwikkelen tot een Integraal Kindcentrum (IKC), waar basisonderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse - en peuteropvang zijn samengevoegd. Een plek waar kinderen nul tot twaalf jaar gedurende de dag komen om te leren, te spelen, zich te ontwikkelen en elkaar te ontmoeten. "De school en de opvang zijn geen twee aparte werelden, maar nauw verbonden met elkaar." Het is momenteel behelpen in De Helix. "We passen niet meer in ons gebouw", vertelt Marlies. "De speelzaal van de kleuters wordt als klaslokaal gebruikt en ook onze aula wordt noodgedwongen voor andere doeleinden gebruikt. Tegenover de school hebben we een bijgebouw en na de meivakantie worden de leerlingen uit de groepen 7 en 8 ondergebracht in een tijdelijke huisvesting aan de overkant van de Oosttangent, naast het Trinitas College locatie Han Fortmann. We moeten constant schakelen en creatief denken. Gelukkig wordt het hoofdgebouw momenteel uitgebreid met vier lokalen en vier specifieke ruimtes voor de kinderopvang. De wens is dat het echt één geheel wordt, dat kinderen tussen nul en vier jaar al bekend zijn bij school, dat er een doorgaande leerlijn is en dat ouders en kinderen al bekend zijn op school. Daarom hebben onderwijs en opvang de handen ineengeslagen en vormen we Allente. Het is nog behoorlijk sleutelen, maar samen met onze gedreven teamleden komen we er wel. Dankzij de investering van Allente kunnen we nu op twee fronten tegelijk uitbreiden, dat geeft ons straks weer de nodige ruimte om te groeien." Muziek als speerpunt Allente is begint dit jaar ontstaan na het samengaan van De Blauwe Loper, Atrium en Kinderopvang Langedijk. "Opvoeden, ontwikkelen en samen leren, spelen en leven gebeurt het beste als alle partijen samenwerken, met alle soorten opvang en onderwijs onder één dak.", onderstreept Joke Meijer, locatiemanager opvang op De Helix. "Ons gezamenlijke doel is om kinderen van nul tot twaalf jaar hun talenten te laten ontdekken en optimaal te laten ontwikkelen. De bedoeling is om straks ook gezamenlijk personeel te werven en de medewerkers te laten rouleren op de groepen zodat het voor iedereen prettig en vertrouwd wordt." Op IKC De Helix is gekozen voor muziek als speerpunt. "Muziek verbindt", zegt Joke. "Hoe geweldig is het om met al die kinderen samen muziek te kunnen maken?" Ook Marlies is enthousiast. "We hebben op de dinsdag al een vakdocent op school rondlopen en ook bij de peuters hebben ze met Muziek op Schoot al een mooi uithangbord. De bedoeling is dat we muziek een nog grotere, verbindende rol laten spelen. Bijvoorbeeld tijdens het feestje rond ons vijfjarig bestaan, na de zomervakantie. Muziek maakt bovendien creatief, dat is belangrijk voor de hele ontwikkeling van kinderen." Wijkfunctie IKC De Helix kijkt ook naar de directe omgeving. "We gaan steeds meer samenwerkingen aan om de Helix meer een wijkfunctie te geven", vertelt Marlies. "Zo werken we samen met cliënten van het centrum voor dagbesteding van Esdégé-Reigersdaal in onze wijk. Cliënten komen samen met een begeleider koffie rondbrengen of de was doen, ook voor de opvang. En andersom lezen kinderen uit de bovenbouw voor in het centrum aan dementerende ouderen, wat enorm wordt gewaardeerd. Ook op onze moestuin zijn we heel trots, ook al staat dat dit jaar vanwege alle verbouwingen op een laag pitje. Gelukkig denkt de architect met ons mee en hebben we voor de toekomst een mooie plek voor de moestuin gevonden in de buurt van de school. Als de uitbreiding van de school klaar is, wordt ook het schoolplein zodanig ingericht dat iedereen uitgedaagd wordt te leren en te spelen." Artikel Heerhugowaards Nieuwsblad

Samenwerking tussen De Helix en De Reiger

De leerlingen van groep 7/8 van basisschool De Helix hebben een bijzondere samenwerking met De Reiger. De Reiger is een centrum met dagactiviteiten voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. De cliënten van De Reiger wonen ergens anders. Ze komen een paar dagen per week naar het centrum voor verschillende activiteiten. Ze kunnen daar knutselen, muziek maken of koken. Sommige cliënten werken een middag op een school, een kinderdagverblijf of doen klusjes in de buurt.  Even wennen Voorlezen aan mensen met een beperking is anders dan bijvoorbeeld aan een groep kleuters. In het begin moesten de leerlingen ook wel even wennen. Jet (12): ‘Sommige mensen maken geluidjes. Eerst vond ik dat vervelend, maar  nu niet meer. Nu ben ik er aan gewend.’ De 2 begeleiders die erbij zitten leggen uit wat de cliënten bedoelen met de geluidjes. Jason (10): ‘In het begin vond ik het raar, maar dat is veranderd. Ik snap nu dat ze met de geluiden vertellen wat ze willen, bijvoorbeeld dat ze naar de wc moeten.’ Hidde (12) vond het ook wennen, maar nu leest hij gewoon door als er iets gebeurt. Voorlezen Iedere dinsdagmiddag gaan 2 leerlingen van De Helix naar de huiskamer van De Reiger. Ze lezen voor aan een groepje van 4 à 5 personen. Ze zoeken van tevoren een prentenboek uit. Van het tweetal leest één voor. De week daarna wisselen ze en leest de ander voor. Jet vindt het voorlezen leuk, omdat ze merkt dat de mensen echt luisteren. ‘Ze reageren op iets wat in het boek voorkomt’, vertelt Jet. Daniëlle: ‘Ze kunnen niet echt praten, maar je ziet het aan hun gezicht en aan hun lichaamshouding.’ Jason (10) vult aan: ‘Er zitten begeleiders bij. Zij begrijpen de cliënten. Zij vertellen dat ze genieten van het voorlezen.’ De Reiger op school Donderdagmiddag komen cliënten naar De Helix. Ze doen verschillende klusjes. Jason: ‘Ze komen de papierbak legen of ze ruimen dingen op. Ze kijken ook bij onze voorstellingen en toneelstukjes.’ Hidde vindt de samenwerking goed. ‘Mensen met een beperking hebben zo meer contact met de samenleving. Ze zijn hetzelfde als andere mensen. Ze hebben alleen een beperking.’ Daniëlle vindt dat anderen wel wat meer rekening mogen houden met mensen met een beperking. ‘Je hoeft niet te schrikken van geluiden die ze maken. Het is hun manier om je iets te vertellen.’ Hoe kijk je nu naar mensen met een beperking? Hidde, Jason, Jet en Daniëlle vertellen dat ze nu anders tegen mensen met een beperking aankijken. Jason: ‘Eerst wist ik er niet zo veel van. Nu begrijp ik beter waarom ze anders reageren. Vroeger vond ik dat een beetje raar. Dat is nu niet meer zo. Ik zeg ze nu gedag.’ Jet: ‘Ik heb een gehandicapte jongen in mijn straat. Die groet ik nu. Vroeger deed ik dat niet.’ Hidde heeft er niet zo veel moeite mee. ‘Je begrijpt ze niet altijd en dat maakt het soms lastig.’ Klik hier voor het volledige artikel

Ballonnen oplaten, mag dat?

Hoera een eigen kinderkrant! Ben je tussen de 7 en 13 jaar? Zit je in de boevnbouw van een Heerhugowaardse basisschool? Dankrijg je vanaf nu elke maand een eigen krant: Jong Heerhugowaard (Jong HHW). De Helix stond met een artikel in de eerste Kinderkrant (mei 2019) De gemeente Heerhugowaard heeft een vernod ingesteld. Je mag in de gemeente Heerhugowaard geen ballonnen meer oplaten. We vragen Thomas (10), Kelly (11) en Kyan (12) van basisschool "de Helix' wat zij eigenlijk vinden van zo'n verbod. De gemeente Heerhugowaard verbiedt het oplaten van ballonnen. Opgelaten ballonnen komen weer op de grond, in het water of in de bomen terecht. Ze zorgen voor zwerfvuil op het land, maar ook in de zee. Vissen en vogels krijgen die ballonnen in hun maag. Ze kunnen ook door het lintje aan de ballon stikken. Goed en slecht Thomas, Kelly en Kyan vinden ballonnen oplaten goed, maar ook slecht. Kelly: 'Bij een begrafenis vind ik het juist goed. Zo denk je aan iemand die overleden is.' Kyan vindt dat je het alleen bij hele bijzondere dingen mag doen. 'Zomaar ballonnen oplaten vind ik niet goed.' Thomas vraagt zich af of het heel veel helpt. 'Auto's zijn veel vervuilender', zegt hij. Andere ideeën Kyan, Thomas en Kelly snappen het verbod van de gemeente. Ze denken na over mogelijke oplossingen. Kyan: 'Bij een feestje kun je een ballonnenboog en vlaggetjes doen'. Kelly: 'Binnen kun je wel ballonnen en partypoppers gebruiken gebruiken. Dat is minder vervuilend. Je kan het dan ook goed opruimen.' Thomas vindt ook dat je binnen best ballonnen kunt gebruiken. "Dan kunnen ze niet de lucht in.' Over één ding zijn ze het eens. 'Alleen bij hele bijzondere gebeurtenissen mag je buiten ballonnen oplaten.' Tekst en foto: Miranda Loonstra

Bieb op school

Het team van De Helix en de leesconsulent van Bibliotheek Kennemerwaard willen dit schooljaar extra aandacht schenken aan de inrichting én uitstraling van de Bibliotheek op school. Er staan nu al prachtige boekenkasten en er is een collectie leesboeken aanwezig. Graag willen we alle boeken gaan indelen volgens het landelijke systeem van de bibliotheek. De jeugdleesboeken krijgen dan op de zijkant een plakker met daarop een letter, een getal of een plaatje. De letters geven aan voor welke leeftijd het boek geschikt is en het getal het Avi-niveau. Het plaatje laat bijvoorbeeld zien of het een spannend of griezelig boek is. Zo kunnen leerlingen gemakkelijk zelf een boek te kiezen en ook weer eenvoudig terug zetten. Daarnaast willen wij aan de presentatie van de bibliotheek en de leesboeken werken. Een tafel met een hemapresentatie, promotie van nieuwe of populaire boeken dragen allemaal bij aan het leesplezier en de leesbevordering. Net zoals het creëren van een fijne leesplek en een mooie aankleding van de ruimte. Niet alleen de leerkrachten, maar ook de ouders zijn belangrijk om kinderen enthousiast te maken voor lezen en de bibliotheek. Kunt u ons af en toe komen helpen om van de Bibliotheek op school een mooie en uitnodigende plek te maken? Wij horen het graag. Samen gaan we dan aan de slag. Vooral in de opstartperiode is alle hulp, dus ook van opa’s of oma’s, van harte welkom! Vriendelijke leesgroet, Binja van Saus (leescoördinator) en Mieke Vis (leesconsulent)

Cookie instellingen