Medezeggenschapsraad

De taken van de MR 
Als MR-lid kunt u toezien op en mede sturing geven aan het beleid en de toekomst van de school. In praktische zin betekent dit meepraten over onder andere:

  • hoe invulling wordt gegeven aan de zorg binnen de school
  • hoe invulling wordt gegeven aan de ICT binnen de school
  • jaarlijkse personele bezetting
  • jaarlijks de materiële begroting
  • het schoolplan

 
De vergaderingen
De MR belegt minimaal zes keer per schooljaar een openbare vergadering. De vergaderingen vinden plaats in de lerarenkamer van + 20:00 uur tot 22:00 uur. Gedurende de vergadering kan formeel overleg met bevoegd gezag plaatsvinden. Indien nodig, kan tussentijds een vergadering worden ingelast. Voor de MR-vergadering worden de MR-leden uitgenodigd en voor het formeel overleg worden de MR-leden en het bevoegd gezag uitgenodigd. Het bevoegd gezag is geen MR-lid. Daarnaast kunnen ouders en leraren deelnemen aan vergaderingen. Zie hieronder het hoofdstuk ‘Gasten’. Van de MR-vergadering en het formeel overleg met bevoegd gezag worden verslagen gemaakt.
 
Besloten vergaderingen
In het geval zaken besproken worden van vertrouwelijke aard wordt vooraf een besloten gedeelte ingelast (van 20:00-20:30 uur). Hierbij zijn aanwezig de MR-leden en eventueel door de MR-genodigden. Van het besloten deel wordt een apart verslag gemaakt. De aanvangstijd voor het openbare gedeelte is dan 20:30 uur.
 
Gasten
Gasten zijn welkom bij het openbare deel van een MR-vergadering. Gasten dienen zich vooraf aan te melden bij een van de MR-leden. Gasten hebben in principe de mogelijkheid tijdens een vergadering mee te praten over ‘MR zaken’. Gasten hebben geen stemrecht. Wel worden hun opmerkingen meegenomen in de besluitvorming. Met besluitvorming wordt in dit kader advies en/of instemming bedoeld. Als gasten zich tijdig (minimaal één week van te voren) aanmelden, kunnen de vergaderstukken desgewenst door de secretaris worden aangeleverd.

Leden

Ouders Teamleden
Marloes van der Heijde Linda Metselaar-Penner
Carla Stegers-van Stralen Vera Nota
Meindert Manshanden  
   
   
Cookie instellingen